Zahradní a krajinná architektura, údržba zahrad a krajiny, biopaliva a biomasa, dotace pro obce a krajinu, znalecké posudky - zeleň, Hradec Králové


Péče o zeleň - nová legislativa

Kolega Ing. František Frola je autorizovaný krajinářský architekt KA/ČKA 02 041; autorizovaná osoba EIA/SEA a soudní znalec. Zabývá se detailně aktuální legislativou v oblasti péče o zeleň.

Nabízíme Vám komplexní poradenství v těchto oborových tématech, dále zpracujeme znalecké postudky, inventarizaci zeleně, projekty péče o veřejnou zeleň:

V případě zájmu nás kontaktujte na mobil: 777 033 630 nebo email: admiral-hk@centrum.cz

 

- Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimi les.

 

- Platné právní předpisy na ochranu dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení, včetně v návaznosti na metodiky, ČSN a meziresortní dohody.

 

- Co přináší vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

 

- Definice pojmů: stromořadí, zahrada, vegetační doba

 

- Metodiky, ČSN a meziresortní dohody upravující způsob a ochranu stromů a porostů rostoucích mimo les.