Zahradní a krajinná architektura, údržba zahrad a krajiny, biopaliva a biomasa, dotace pro obce a krajinu, znalecké posudky - zeleň, Hradec Králové


Kvalifikace

Osvědčení České komory architektů

Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura zahradní architektura). č.a. 02041/ČKA

 

Autorizace Ministerstva životního prostředí

Posuzování vlivu na životní prostředí EIA, územní plánování ve vztahu k ŽP SEA č.j. 24235/ENV/11 ze dne 18.4.2011

 

Osvědčení

Pěstování dřevin pro energetické využití a energetické využití dřeva MZLU Brno č.prot. PDEV-347-04

 

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj

Seznam kvalifikovaných dodavatelů pro veřejné zakázky č.j.19550/2010-32, č.ev. 20050041451

 

Soudní znalec v oboru zemědělství a ekonomika SPR 1939/86