Zahradní a krajinná architektura, údržba zahrad a krajiny, biopaliva a biomasa, dotace pro obce a krajinu, znalecké posudky - zeleň, Hradec Králové


Znalecké posudky v oblasti arboristiky a dendrologie

Provádíme vypracování znaleckých posudků na hodnocení zdravotního stavu a statické únosnosti stromové zeleně, včetně návrhu opatření a vypočítání nákladů na realizaci opatření. Také provádíme stanovení ceny zeleně rostoucí mimo les - zahradnictví, ovocnářství. Zahrnuje ceny ovocných dřevin a stanovení výše škod na těchto porostech. Oceňujeme zemědělské a jiné pozemky, zahradnické a zemědělské kultury.

Jsme soudně-znalecká kancelář dle živnostenského oprávnění 'Poradenská, konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií' č.j. : OŽ/12216/2009/Víd/1487/2 a rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové SPR/1939/86.

Jsme členy komory znalců Východní Čechy or.č. 512 105.

Znaleckými posudky v oblasti zeleně se zabýváme od roku 1986.